top of page
Kurumsal Çalışmalar

Kurumunuzda 1 yıl içerisindeki çalışma süresinin yaklaşık olarak kaç günü, kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar nedeniyle doğrudan işlerin yapılması için kullanılamıyor olabilir, hiç düşündünüz mü?
Eğer, çatışma çözümü için harcadığınız kaynakların % 10’u dahi geri kazanılsaydı, kurumun karlılığı ve verimliliğine katkısı ne olurdu?

 

Barış Dili’ nin kurumsal uygulamalarının başlıca hedefi kurum performansının artırılmasına yöneliktir. 
 

Eğitim içeriklerinin tamamı kurumunuzun ihtiyaçları, istekleri ve yapısı değerlendirilerek belirlenen hedefler doğrultusunda size özelleştirilerek uygulanır. 

Mobing'e Barış Dili Yaklaşımı

Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz); mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırıdır.

Barış Dili Grameri Semineri

Barış Dili, bizi giderek uzaklaştığımız doğamızdaki şefkatle buluşturan,

kendimizle ve diğer insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olan bir "öze dönüş" dilidir.
 

Barış Dili Gözlem Atölyesi

Şefkatle alıp vermek doğamızda vardır. Ne yazık ki bizi şefkatli doğamızdan uzaklaştıran hem kendimizi hem de başkalarını incitecek şekilde konuşmaya ve davranmaya iten, hayata ...

Barış Dili Duygular Atölyesi

Barış Dili' yle kendimizi ifade etmek için gereksindiğimiz ikinci bileşen, duygulardır. Duygularımızı net ve somut bir şekilde algılamayı ve dile getirmeyi sağlayacak bir sözcük dağarcığı... 

Barış Dili İhtiyaçlar Atölyesi

Barış Dili'nin üçüncü adımı duygularımızın ardındaki ihtiyaçlarımızla bağlantı kurabilmektir. Diğerleri ile ilgili yargı, eleştiri, teşhis ve yorumlarımız kendi ihtiyaçlarımız ve değerlerimizin... 

Barış Dili Rica/İstek Atölyesi

Barış Dili’nin dördüncü bileşeni, her birimizin hayatını zenginleştirmek için birbirimizden ne rica edebileceğimiz sorusunu ele alır. Barış Dili’nin amacı, istediğimiz yerine gelsin diye...

Öfkemle Sohbet ®   Çemberi

Tüm duygular gibi ÖFKE de çok hayati bir işlevi yerine getirmek için vardır.

Barış ve huzur için iki ana önkoşul, kişisel sınırlarımı tanımak ve sınırlarıma girildi-

ğinde öz-savunma...

'Bu Okulda Barış Dili Konuşulur'  Programı ® 

Kimin haklı/kimin haksız olduğu, istediğini almak ve otoriteye itaat üzerine kurulu günümüzün okul sistemlerinde ana motivasyon kaynakları yükümlülükler, görevler, ceza/ödül ve suçluluk/utanç olarak karşımıza çıkmaktadır.

'Bu Kurumda Barış Dili Konuşulur'  Programı ® 

Kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü, kimin haklı/kimin haksız olduğu, istediğini almak ve otoriteye itaat üzerine kurulu günümüzün iş dünyasında ana motivasyon kaynakları kıyaslamalar, yükümlülükler, görevler, ceza/ödül ve suçluluk/utanç olarak...

PROGRAMLARIMIZ

İş Yeri Çatışmaları Çözümünde

Barış Dili

Kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü, kimin haklı/kimin haksız olduğu, istediğini almak ve otoriteye itaat üzerine kurulu günümüzün iş dünyasında ana motivasyon kaynakları kıyaslamalar, 

X ve Y Kuşağı uyumu için Barış Dili

X nesli, 1965-1979 arası doğanlara denir. Bu durumda en yaşlısı 48, en genci 34 yaşındadır. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir 

bottom of page