top of page

"Bu Kurumda Barış Dili Konuşulur." ® 

Programı

Kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü, kimin haklı/kimin haksız olduğu, istediğini almak ve otoriteye itaat üzerine kurulu günümüzün iş dünyasında ana motivasyon kaynakları kıyaslamalar, yükümlülükler, görevler, ceza/ödül ve suçluluk/utanç olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Kurumunuzun, ortak bir iletişim dili üzerinden tüm paydaşları ile güçlü bağlantılar kurması,

  • Kurumunuzda saygı, anlayış ve işbirliği içinde yaşamak,

  • Çatışmaları en aza indirerek daha verimli ortamlar yaratmak,

  • Güven, şefkat ve empatinin öne çıktığı iletişim ve işbirliğinin sağlandığı ortamlar oluşturmak,

  • Toplumsal değişim/dönüşüme katkı sağlamak 

 

Başarınızı artırır mı? 
 

Evet, diyorsanız, anahtar sözcük “ Barış Dili”…

 

Bu Kurumda Barış Dili Konuşulur’ programının ana misyonu herkesin ihtiyaçlarının görüldüğü, duyulduğu ve karşılandığı, böylece kendinle ve diğerleriyle gönülden bağlantıda olunan kurumsal bir yaşam alanını adım adım hayata geçirmektir.

  • Yaptırım sistemi olmadan gönüllü üreten olmak,

  • Çatışmanın içindeyken olayı uzaktan gözlemlemek,

  • Kendinizin ve arkadaşlarınızın ne zaman hangi duyguları yaşadığını, neye ihtiyacı olduğunu bilmek,

  • Barış ve huzuru, tüm ilişkilerinizde yaşamak,

  • Sorun çözme, çatışma yönetme, liderlik, arabuluculuk alanlarında daha becerikli olmak 

 

İster misiniz?

​​

Bu Kurumda  Barış Dili Konuşulur’ programının detayları hakkında bilgi almak isterseniz telefonla ve/veya aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page