top of page

4 ADIMDA BARIŞ DİLİ

Sevgi, barış ve şefkat dolu iletişim kurmak bu adımlarla mümkün!

GÖZLEM

DUYGU

 İHTİYAÇ

 RİCA

Barış Dili'nin ilk adımı gözlem, bir başkasına nasıl olduğumuzu yargı, eleştiri ve değerlendirmelerimizi katmadan dürüstçe ve açıkça ifade etmektir.

Barış Dili'nin ikinci adımı olan duygularımız canlılığımızı algılamamızı sağlayarak bize karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlarımızdan mesajlar taşırlar.

Barış Dili'nin üçüncü adımı ihtiyaçlarımız içimizdeki hayat kaynağımızdır ve tüm davranışlarımızın motivasyonudur.

Barış Dili'nin dördüncü adımı olan rica ve istekler ihtiyaçlarımızı karşılamanın şimdi ve burada yapılabilir olumlu somut ifade edilen stratejileridir.

bottom of page