top of page

X ve Y Kuşağı Uyumu için Barış Dili 

X nesli, 1965-1979 arası doğanlara denir. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor.  İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir. Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve sabırlıdırlar. 

Y nesli, 1980-1999 arası doğanlardır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar.

X nesline göre Y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor. Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. Y nesli, çok farklı kişisel özellikler taşımakta ve özellikle üniversitelerden yeni mezun olanları kapsamaktadır.

Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek.

Bu nesil kural tanımıyor. Ülkemizin %35’ini oluşturdukları söyleniyor. Yani 27 milyon genç.

 

Kurumsal yaşamda X ve Y kuşağı arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklara "Barış Dili" nin gramerini kullanarak yaklaşırsak ortak dili yakalayabilir, kurumsal performansı olumlu yönde geliştirebilir miyiz?

 

'X ve Y Kuşağı Uyumu için Barış Dili' diyoruz.

'X ve Y Kuşağı Uyumu için Barış Dili' programının detayları hakkında bilgi almak isterseniz telefonla ve/veya aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page