top of page
Barış Dili Rica/İstek Atölyesi

Barış Dili’ nin dördüncü bileşeni, her birimizin hayatını zenginleştirmek için birbirimizden ne rica edebileceğimiz sorusunu ele alır. Barış Dili’ nin amacı, istediğimiz yerine gelsin diye insanları veya davranışlarını değiştirmek değildir. Konuşurken karşılık almak istediğimiz konuda ne kadar netsek onu elde etme olasılığımız o kadar artar. Belirsiz, soyut veya çift anlamlı cümlelerden kaçınmaya çalışır, ne istemediğimiz değil, ne istediğimizi ifade ederek olumlu eylem dilini kullanmayı hatırlatır.
 

Dinleyenler istediğimize uymazlarsa eleştirileceklerine, suçlanacaklarına veya cezalandırılacaklarına inanırlarsa ricaları talep olarak algılarlar.
 

BARIŞ DİLİ RİCA/İSTEK ATÖLYESİ’ nde ihtiyaçlarımızı karşılamanın stratejileri olan kendimizden ve karşımızdaki kişilerden ne' yi nasıl rica edebileceğimiz üzerine odaklanıyoruz. 

bottom of page