top of page

Barış Dili Duygular Atölyesi

Barış Dili'yle kendimizi ifade etmek için gereksindiğimiz ikinci bileşen, duygulardır. Duygularımızı net ve somut bir şekilde algılamayı ve dile getirmeyi sağlayacak bir sözcük dağarcığı oluşturarak birbirimizle daha kolay bağlantı kurabiliriz.

+ Duygular ne işe yarar?
+ İfade edilemeyen duygular kaybolur mu?
+ İyi duyguları AL/kötü duyguları AT işler mi?
+ Duygu mu? Düşünce mi?
+ Duygularımızla yeniden bağlantı kurmak..Nasıl?

Sizi, duygularımızla ilgili sorularımıza hep birlikte yanıt aramaya,

BARIŞ DİLİ  DUYGULAR ATÖLYESİ'ne bekliyoruz.

 

bottom of page